Rozliczanie firmy – samemu czy w biurze rachunkowym

0
384

Polskie prawo zobowiązuje wiele podmiotów do prowadzenia rachunkowości. Największą chyba grupą są podmioty gospodarcze. Obliguje je do tego ustawa o rachunkowości. Jednak w zależności od tego, w jakiej formie jest prowadzona działalność gospodarcza, obowiązek prowadzenia rachunkowości może przyjmować różne formy. Jednak są pewne elementy, zasady, które są wspólne dla całej rachunkowości. Dlaczego rachunkowość jest niezbędna? Jednym z najważniejszych zadań jest ustalenie podstawy opodatkowania. Ponadto każda firma musi ustalać różne parametry, które pozwolą na prawidłowe prowadzenie firmy. Do głównych należą: zysk, strata, struktura kosztów.

Jedną z najważniejszych takich zasad rachunkowości jest zgodność księgowań z dokumentami i stanem faktycznym. Jest to ważne nie tylko dla przedsiębiorcy, który powinien szczegółowo wiedzieć, co dzieje się w jego firmie, ale też będzie to dowód, gdy fiskus stwierdzi jakąś różnicę interesów między podatnikiem a nim. Wtedy dobrze prowadzona, kompletna dokumentach może pokazać, że to jednak podatnik rację ma podatnik, któremu postawiono zarzuty.

Rachunkowość – prowadzić samemu czy zlecić biuru?
Kiedy zaczynamy prowadzić działalność gospodarczą, nierzadko stajemy przed dylematem, czy rachunkowość prowadzić samodzielnie czy też skorzystać z usług biura rachunkowego. Zlecenie prowadzenia rachunkowości firmie to oczywiście dodatkowe koszty. Mogą one wynosić, w zależności od wielkości firmy i skomplikowania działalności od kilkuset złotych wzwyż.

Zwykle jeśli nie prowadzimy pełnej rachunkowości i rozliczamy się tylko prowadząc ewidencję przychodów lub jesteśmy na karcie podatkowej, to możemy śmiało prowadzić rachunkowość własnoręcznie. Jeśli jednak zostajemy podatnikami VAT, to już można się zastanawiać nad zleceniem dla biura rachunkowego.

Rozliczanie się na zasadach ogólnych, czyli prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, przy nieco większej działalności wymaga już pomocy, bo dokumentów jest sporo. Jednak ciągle można poradzić sobie samemu. Natomiast w przypadku, gdy rozliczamy się, prowadząc pełną księgowość, warto zatrudnić księgowego lub zlecić rozliczanie biuru rachunkowemu. Zyskujemy wtedy czas na lepsze zajęcie się prowadzeniem biznesu, ponieważ nie musimy tkwić w przeróżnych dokumentach księgowych i nie martwimy się, że coś źle wypełnimy. Najlepiej zlecać prowadzenie rachunkowości biuru, które zgadza się, aby w umowie było zawarte zabezpieczenie przed błędami, które mogą oni popełnić.

Zanim powierzymy swoje dokumenty biuru rachunkowemu, sprawdźmy, czy prowadzą je wykwalifikowane osoby. Jeszcze do niedawna, aby prowadzić biuro rachunkowe, należało mieć nie tylko odpowiednie wykształcenie i praktykę, ale też zdobyć specjalny certyfikat. Znowelizowane przepisy zezwalają na prowadzenie biura praktycznie każdemu. Jedynym obowiązkiem jest posiadanie wykupionego ubezpieczenia. Dlatego tak ważne jest wstępne sprawdzenie biura rachunkowego. Dodatkowo powinniśmy co jakiś czas sprawdzać, jak jest prowadzona nasza rachunkowość.