Studia finansów i rachunkowości to dobry wybór

0
479

Wybór kierunku studiów to jeden z najważniejszych momentów życia młodego człowieka. Właściwy wybór determinuje na długie lata to, co będzie robił. To określa w przyszłości jego zadowolenie z życia. Bardzo wielu młodych ludzi decyduje się w ostatnim czasie na podjęcie nauki na różnych kierunkach związanych z szeroko pojętą ekonomią, finansami czy rachunkowością. Bardzo interesująco zapowiadają się, dla osób zainteresowanych gospodarką i pieniądzem, studia na kierunku finanse i rachunkowość.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość dają wysokiej klasy specjalistów z zakresu finansów przedsiębiorstw i ich prowadzenia ich rachunkowości. Pamiętać zaś należy, że podstawowym celem każdej firmy jest uzyskanie dobrych przychodów. Przyczyniają się do tego prawidłowe decyzje związane z ponoszonymi kosztami i ich optymalizacją. Właśnie podejmowania takich decyzji uczy się na takich studiach. Uzyskane tam wykształcenie sprawdza się znakomicie we współuczestniczeniu w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi. Absolwenci finansów i rachunkowości doskonale znają możliwości, z jakich firmy mogą korzystać w zakresie maksymalizowania zysków.

Oprócz tego studia dadzą solidną wiedzę w zakresie:
ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych zachodzących w przedsiębiorstwie
sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi regulacjami prawnymi
zapoznania się z zasadami oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Posiadanie tak rozległej wiedzy daje dobre podstawy do wykonywania zawodu księgowego, biegłego rewidenta czy też doradcy finansowego. Rozwój kariery zawodowej w tych dziedzinach jest oczywiście uzależniony od dalszego kształcenia się. Poznawanie nowych technologii, śledzenie zmian prawnych to codzienność pracowników związanych z finansami i rachunkowością.

Kim może być absolwent finansów i rachunkowości? Ten bardzo uniwersalny, ale jednocześnie dający dużą wiedzę kierunek sprawia, że jego absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Mogą szybko znaleźć pracę jako samodzielny księgowy, pracownik kancelarii prawno-podatkowej, pracownik działu kadrowo-płacowego. Chętnie są też zatrudniani w przedsiębiorstwa polskich i zagranicznych jako specjaliści od finansów i księgowości. Do tego dochodzą całkiem niezłe zarobki, oczywiście uzależnione w dużej mierze od firmy, doświadczenia i stanowiska.

Studia na kierunku finanse i rachunkowość na pewno do łatwych nie należą. Przedmioty są raczej ścisłe, więc trzeba być z matematyką za pan brat. Wiedza, jaką się na tych studiach zdobywa, to najważniejsze elementy, które decydują o prawidłowym prowadzeniu firmy. Przedmioty są tak dobrane, aby absolwent miał bardzo kompleksową wiedzę, zarówno finansową, rachunkową, jak i prawną, dotyczącą tych dziedzin.

Pamiętać należy, że studia to tylko pierwszy etap zdobywania wiedzy w dziedzinie finansów i rachunkowości. Po podjęciu pracy jest się zobligowanym do ciągłego szkolenia, bowiem dziedzina ta bardzo szybko się rozwija i zmienia. Zmieniają się też uwarunkowania światowe, a to wszystko wpływa na funkcjonowanie pracownika.