Dział finansowy w przedsiębiorstwie

0
7014

slide-3Finanse w przedsiębiorstwie to pojęcie bardzo szerokie dlatego też dział finansowy związany jest z pracą wielu specjalistów z kilku dziedzin. Jedną z nich jest bez wątpienia księgowy, który zajmuje się sprawami związanymi z rachunkowością. Księgowość obejmuje ewidencję działań i operacji gospodarczych jakie miały miejsce w firmie oraz zajmuje się również podsumowywaniem skutków tych operacji w aspekcie należności związanych z takimi kwestiami jak podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek VAT. Do obowiązków księgowego należy również sporządzanie deklaracji składanych do Urzędu Skarbowego, a także zestawień przesyłanych do Głównego Urzędu Statystycznego.

W dziale finansowym pracuje również specjalista jakim jest analityk finansowy. Do jego zadań należy prognozowanie budżetu firmy na przyszłe okresy, sporządzanie raportów i analiz finansowych, badanie rentowności organizacji, a także wspomaganie zarządu w podejmowaniu kluczowych decyzji zarówno o charakterze strategicznym jak i taktycznym.

W małych i średnich przedsiębiorstwach, a więc w sektorze MSP rola analityka finansowego bardzo często pełniona jest przez głównego księgowego. Związane jest to z ograniczaniem kosztów, a także tym, że w tych firmach realizowana jest stosunkowo mała liczba transakcji. W przypadku dużej firmy występuje wiele operacji gospodarczych, które trzeba zadekretować i zaksięgować, a także przeanalizować. Efektem tego jest konieczność zatrudnienia więcej niż jednej osoby do tak dużej ilości pracy.

Dział finansowy w firmie odpowiada również za analizę finansową, a więc obliczanie najważniejszych wskaźników dotyczących kwestii jaką jest badanie rentowności organizacji. W tym celu wykorzystuje się dane finansowe zawarte w takich dokumentach jak: bilans oraz rachunek zysków i strat. Z ich wykorzystaniem oblicza się wskaźniki w ramach których można wymienić: ROI, ROE, ROA oraz udział zysku netto w ogóle majątku firmy. Uzyskany wynik służy do dokonania oceny, czy przyjęta strategia finansowa przedsiębiorstwa idzie w dobrym kierunku, a także czy firma jest dobrze zarządzana pod względem finansów.

Kwestią wspólną zarówno w pracy analityka finansowego jak również i księgowego są koszty, które powinny być w organizacji jak najniższe. Dzięki temu uzyskany ze sprzedaży przychód nie jest drastycznie pomniejszany o ponoszone nakłady i tym samym firma osiąga zysk. Im wyższy zysk tym lepiej w związku z czym każdy specjalista zatrudniony w dziale finansów ma za zadanie tak wpływać na politykę firmy w zakresie finansów aby ograniczyć koszty do niezbędnego minimum. W tym celu stosowane są różnorodne strategie takie jak na przykład strategia podatkowa. Związana jest ona z kształtowaniem terminów realizacji oraz księgowania operacji gospodarczych, aby wpłynąć na wynik finansowy firmy. Wiele przedsiębiorstw decyduje się w tym celu na odroczenie planowanego zakupu materiałów aby przenieść koszty na kolejny miesiąc. Podobnie wygląda sytuacja z odroczeniem terminu płatności, czy też decyzją o wyborze formy amortyzacji.