Czy inwestycje zawsze muszą być ryzykowne?

0
380
Businessman analyzing investment charts. Accounting

Businessman analyzing investment charts. Accounting

Inwestowanie środków finansowych zawsze kojarzone jest z wysokim ryzykiem. Inwestor decydując się na grę na giełdzie lub inną formę inwestycji nie ma pewności, czy odzyska zainwestowany kapitał. Ceną tej niepewności jest zysk jaki uzyskuje. Z reguły im bardziej ryzykowne projekty tym większa stopa zwrotu i odwrotnie. W konsekwencji najbardziej pewne sposoby takie jak lokaty bankowe, z których zwrot środków jest gwarantowany przez bank, charakteryzują się bardzo niskim oprocentowaniem. Lecz są pewne wyjątki od tej reguły, a jako przykład może wymienić nieruchomości. Inwestowanie na rynku nieruchomości wbrew pozorom nie jest to skomplikowanym procederem. Bardzo dużo inwestorów po zakupieniu nieruchomości decyduje się na jej wynajem. Może być to mieszkanie, które wynajmowane jest studentom lub młodym małżeństwom lub nieruchomość stricte biznesowa, a więc przeznaczona na biura. W przypadku dużych powierzchni można nawet wynająć ją zakładowi produkcyjnemu, co pozwoli na zwiększenie zysków. Taka opcja pozwala na uzyskiwanie miesięcznego, stałego dochodu, który stanowi rentę z zaangażowanego kapitału. Dla osób które nie wiedzą jak inwestować i nie zajmowały się nigdy wcześniej tematem jakim są inwestycje ten sposób jest najbezpieczniejszy i najbardziej wygody. Podpisanie umowy z osobą lub podmiotem, który będzie wynajmował mieszkanie bądź nieruchomość daje gwarancję, że pieniądze będą systematycznie płacone przez cały okres trwania umowy. Jeżeli współpraca dobrze się układała jest szansa, że będzie możliwe jej przedłużenie.

Inwestorzy z długoletnim stażem wiedzą dobrze jak inwestować w nieruchomości również w inny sposób. Jeżeli ceny na rynku są niskie, a przewidywany jest ich wzrost wówczas inwestorzy kupują mieszkania, domy oraz innego rodzaju budynki po to, aby je odsprzedać w sytuacji, gdy cena za metr kwadratowy będzie znacznie wyższa od tej jaką zapłacili. Uzyskaną kwotę reinwestują, czyli ponownie inwestują zarabiając coraz więcej. Oczywiście nie zawsze prognozy ekonomiczne sprawdzają się. Czasem niskie ceny mogą utrzymywać się zbyt długo, jednak dzięki temu, że inwestorzy mogą czerpać jednocześnie zysk z wynajmu, inwestycja wcale nie przynosi strat, a zysk, co prawda niższy od spodziewanego, ale zawsze zysk. Dzięki takiemu schematowi tego typu inwestycje są obarczone bardzo niskim ryzykiem, a strata finansowa bardzo rzadko się zdarza.

Nie zawsze jednak inwestycje te przyniosą inwestorowi dochód. Pomimo, że charakteryzują się niskim ryzykiem nie oznacza to, że nie są związane z żadnym ryzykiem. Kryzys finansowy jaki miał miejsce w Stanach Zjednoczonych w 2008 roku ukazał, że nie zawsze inwestowanie w domy i mieszkania przynosi dochód. Nawet dla osób, które dobrze wiedziały poruszać się na rynku nieruchomości sytuacja wymknęła się spod kontroli i osiągnęły one duże straty. Dlatego też analizowanie sytuacji ekonomicznej w kraju i na świecie jest bardzo ważne, gdyż pozwala dokonać prognozy cen mieszkań w przyszłych okresach. Sprawia to, że inwestowanie staje się mniej ryzykowne.