Domowy budżet pod kontrolą

0
754

1398700_44617124W dobie gromadzących się problemów finansowych, rosnącego zadłużenia Polaków, powinniśmy chwilę poświęcić na przeanalizowanie powstałej sytuacji. Prawda bowiem jest taka, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Owszem, możemy zauważyć tendencje do rosnących cen mimo wzrostu wynagrodzenia, a zatem życie na tym samym poziomie staje się droższe. Jednak nie jest to sytuacja nie do rozwiązania, a wymagająca jedynie odpowiedniego podejścia do życia jak i wartości pieniądza, która w takiej chwili ulega zmianie. Wprowadzenie zmian, nie ma jednak większego znaczenia, nie wymaga radykalnych posunięć, a jedynie wprowadzenie nowych zasad gospodarowania budżetem domowym.

Bardzo dobrym nawykiem, który niestety zanika w wielu domach, jest odłożenie gotówki na wszelkie opłaty. Mówimy tutaj o opłatach związanych z mieszkaniem, mediami, a także z zaciągniętymi pożyczkami. Pozostała suma pieniędzy, jest to kwota, którą mamy przeznaczyć na życie do następnej wypłaty. Ważne jest w tym momencie odpowiednie gospodarowanie. Najlepszym sposobem jest przeanalizowanie potrzeb na dany miesiąc w trzech kategoriach: obowiązkowe, ważne oraz kategoria trzecia- może poczekać. Co to oznacza. Obowiązkowe- to są te rzeczy, które muszą być zakupione w danym miesiącu np. podręcznik, kurtka na zimę, spodnie, bilet miesięczny, żywność. Ważne- jest to kategoria, w której znajdują się rzeczy, które warto jest zrealizować w danym miesiącu, można je uznać za nieobowiązkowe jednakże bardzo ważne. W trzeciej kategorii znajdują się sprawy, które czekają na zrealizowanie, jednakże brak realizacji nie ma wpływu na życie rodzinne tutaj może być wyjazd na narty, kupno lampy, remont pokoju itp. Jeśli ceny na rynku wzrosły, a my nie chcemy obniżać standardu życia, wówczas możemy skupić się na znalezieniu tańszych odpowiedników. Takie sposób jest bardzo dobry, gdyż członkowie nie odczuwają go w drastyczny sposób, a ponadto wprowadza oszczędności. Sprawdzającym sposobem oszczędzania, a także kontrolowania budżetu domowego są zakupy z kartką. Oznacza spisanie artykułów, które jedziemy kupić i nie wykraczamy poza listę. Posiadanie wydatków pod kontrolą nie wymaga od nas rezygnacji z zakupów. Wymaga jednie wprowadzenie korekt np. rezygnacja z markowych ubrań na poczet tańszych. Dzięki temu, nie będziemy stawali się więźniami własnego portfela.

Kontrola budżetu domowego jest bardzo ważna, dzięki niej mamy świadomość swoich możliwości finansowych. Ważne jest, aby nie wprowadzać do gospodarstwa domowego dodatkowych pieniędzy z tytułu zaciągniętego kredytu. Jest to nieekonomiczne rozwiązanie, które z czasem w znaczny sposób może wpłynąć na pogorszenie sytuacji finansowej gospodarstwa domowego. W łatwiejszy sposób można podnieść możliwości budżetu, wykonując dodatkowe prace. Warto zwrócić uwagę, że wprowadzenie kilku zmian, może w bardzo pozytywny sposób wpłynąć na ograniczenie wydatków. Mamy tutaj na myśli poszukiwanie odpowiedników, rezygnację z markowych ubrań. Płynność finansowa jest bardzo ważna, daje ona poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji wszystkim członkom rodziny.