Kontrola domowych wydatków

0
944

600x383px-zarzadzanie-budzetem-domowymWiele osób ma problem z kontrolą domowych wydatków. Niektórzy dziwią się dlaczego ich pieniądze rozchodzą się w aż tak szybkim tempie. Wystarczy jednak niewielki wysiłek, aby zapanować nad wydatkami. Dzięki kontroli będzie można również uniknąć konfliktów rodzinnych. Dzięki temu pieniądze, które są przeznaczane na mało istotne rzeczy, można przeznaczyć na rzeczy ważniejsze. Będzie można zrealizować swoje plany finansowe. Podstawowymi pojęciami w domowym budżecie z pewnością będą dochody i wydatki. Najlepiej byłoby gdyby wydatki nie przewyższały w żaden sposób dochodów. Wówczas będziemy mogli mówić o deficycie. W najgorszym przypadku trzeba uzyskać bilans zerowy. Tylko on zagwarantuje przetrwanie. Jednak nie będzie można przy bilansie zerowym zaoszczędzić. Tylko nadwyżka w budżecie pozwoli na oszczędności. Jeśli chodzi o budżet domowy to najłatwiej z pewnością zaplanować go w budżecie zgodnie z systemem miesięcznym. Najlepiej miesiąc budżetowy rozpocząć od dnia, w którym otrzymujemy wynagrodzenie za pracę i musimy dokonać opłat stałych. Wydatki warto porównywać właśnie w systemie miesięcznym, ale także w systemie rocznym. Jeśli będziemy planować dochody to zawsze powinniśmy przeszacować środki, które planujemy. Nigdy na pewno nie uda nam się ustalić wydatków i dochodów co do złotówki. Lepiej zatem zaplanować sobie większą sumę wydatków. Zawsze może przecież przytrafić się coś niespodziewanego. Lepiej wtedy dysponować jakąś większą sumą pieniędzy. Jeśli chodzi o pozycję wydatków w całym budżecie to trzeba pamiętać o tym, że odpowiednio wcześnie trzeba zapisywać wszystkie wydatki, tak byśmy później mogli je oszacować w skali miesiąca. Na podstawie tych zapisków później będziemy prognozować wszelkie potrzeby finansowe naszego gospodarstwa domowego. Od czego zacząć planowanie budżetu? Przede wszystkim na początku trzeba sporządzić inwentaryzację wszelkich zasobów. Trzeba wiedzieć ile się ma pieniędzy. Dzięki temu będziemy mogli wszystko zaplanować. Drugim krokiem powinno być oszacowanie potrzeb gospodarstwa domowego. Trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: które potrzeby są dla nas priorytetem? Być może na naszej liście znajdą się takie, które spokojnie mogą jeszcze jakiś czas poczekać. Trzeba umieć ważyć potrzeby. Oczywiście koniecznie trzeba sporządzić kalendarz naszego budżetu. Musimy umieć panować nad potrzebami. Dzięki temu już znacznie wcześniej będziemy mogli zaplanować wydatki. Przykładem mogą być choroby. W okresie zimowym zdarzają się one częściej. Trzeba zatem w budżecie przewidzieć miejsce na zakup leków. Można przewidzieć także wydatki związane z udziałem w różnego rodzaju uroczystościach. Spisując budżet domowy zawsze warto także podzielić wydatki na kilka kategorii. Można je podzielić na przykład na koszty stałe oraz koszty zmienne. Można również podzielić je na wydatki bieżące, specjalne oraz inwestycyjne. Później każdą z tych pozycji można podzielić na mniejsze kategorie. Jeśli chodzi o wydatki stałe to na pewno można zaliczyć do nich opłaty za czynsz, za media, raty kredytu, opłaty za szkołę czy inne tego typu wydatki. Także leczenie chorób przewlekłych można wpisać w koszty stałe. Choroby niespodziewane będą natomiast już zaliczały się do wydatków zmiennych.