Podatkowa księga przychodów i rozchodów

coins-948603_1280Chcemy otworzyć działalność gospodarczą. To chwalebne. Wymaga to odwagi, ale świadczy o naszej pomysłowości i przedsiębiorczości. Jednak będziemy musieli się regularnie rozliczać z Urzędem Skarbowym i nie tylko. Aby uniknąć kłopotów potrzebna nam znajomość przepisów oraz ewidencja naszych transakcji. Słowem – musimy księgować naszą działalność, aby w sposób transparentny rozliczyć się ze stosownymi urzędami. Nie jest to jednak czynność łatwa.

Narzędziem, która ma nam pomóc w prowadzeniu księgowości jest podatkowa księga przychodów i rozchodów. Służy ona do bieżącej ewidencji naszych operacji gospodarczych. Tę księgę może osobiście założyć podatnik o ile nie ciąży na nim obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych. Należy jednak pamiętać, że musi ona być zgodna ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenie rozchodów i przychodów. Tam szczegółowo określono zakres obowiązków podatnika, terminy zawiadomienia Urzędu Skarbowego, dokumentu będące podstawą zapisów oraz inne istotne informacje.

Księga powinna być założona albo na dzień rozpoczęcia naszej działalności gospodarczej albo na 1 stycznia roku podatkowego. Należy pamiętać, że jeżeli mamy obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży to musimy założyć ewidencję sprzedaży na :

  • dzień 1 stycznia roku podatkowego

  • dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej

O założeniu księgi musimy w ciągu 20 dni od dnia założenia zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego.

No dobrze, a na kim ciąży obowiązek prowadzenia tejże księgi? Księgę tą muszą prowadzić osoby fizyczne mające działalność gospodarczą, spółki jawne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych oraz spółki partnerskie. Należy pamiętać, że spółki jawne i spółki cywilne osób prawnych nie mogą prowadzić tejże księgi. Te podmioty muszą prowadzić księgi rachunkowe. Obowiązek ten ciąży również na tych podmiotach gospodarczych, które w poprzednim roku podatkowym osiągnęły przychód netto w wysokości co najmniej równowartość 800 000 euro. Wszystko regulują stosowne przepisy prawne. Warto więc zapoznać się z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.

Ewidencjonowanie odbywa się w systemie księgowości pojedynczej. Oznacza to, że transakcje takie jak zakup towarów, zakup materiałów, przychody ze sprzedaży, wydatki są zapisywane pojedynczo w księdze. Transakcje te podlegają ścisłej rejestracji. W przypadku tej formy księgowości nie stosuje się oddzielnych kont rzeczowych składników majątkowych, kapitału jednostki oraz zmian w nich zachodzących. Operacje rejestruje się w sposób chronologiczny według pozycji wymienianych w danym systemie ewidencji.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów to jeden ze sposobów ewidencjonowania działalności gospodarczej. Jest nam to potrzebne, aby móc rozliczyć się w Urzędem Skarbowym i nie przeżyć silnego stresu. Warto wspomnieć o tym, że niektórzy przedsiębiorcy nie mają wyboru – muszą prowadzić tę księgę. Na szczęście sposób jej prowadzenia jest szczegółowo opisany w załączniku do rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenie rozchodów i przychodów. A to już nam ułatwia życie.


Podziel się swoim zdaniem