Księgowy, ale jaki

0
388

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje kogoś, kto zajmie się rozliczeniami. Jest to dość ogólnikowe stwierdzenie. Chodzi o księgowość. I nie tylko rozliczanie bieżących i nie transakcji i tym podobnych. Chodzi tutaj o rozliczenia roczne z urzędem skarbowym – poważna sprawa, odprowadzanie składek do ZUS od każdego pracownika, wszelkie kwestie finansowo-księgowe itp. Musi tym zajmować się odpowiednia osoba, kompetentna, dokładna, skrupulatna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Księgowy to ciężki zawód, ale jakże potrzebny.

Możemy spotkać się z kilkoma rodzajami księgowych. Wprawdzie od 10 sierpnia 2014 roku nie ma już obowiązku posiadania certyfikatu, aby wykonywać ten zawód to jednak dobrze jest taki posiadać. Jest on potwierdzeniem naszych kompetencji, wysokich kwalifikacji. A księgowy z certyfikatem to osoba korzystająca w pełni z praw publicznych, nie karana za przestępstwa związane z fałszowaniem dokumentów, przestępstwa gospodarcze, finansowe, skarbowe itp. Ponadto kandydat musi posiadać stopień magistra, chyba że ukończy studia podyplomowe w zakresie rachunkowości, musi również odbyć trzyletnią praktykę w obszarze księgowości. Warto tutaj coś uściślić. Kandydat może również ukończyć inny kierunek związane z ekonomią, ale pod warunkiem, że specjalnością była rachunkowość. A co jeżeli kandydat nie ukończył z różnych powodów studiów? Musi od odbyć dwuletnią praktykę w obszarze księgowości i przystąpić do odpowiedniego egzaminu, na którym jego kwalifikacje będą potwierdzone. Warunkiem jednak podjęcia się tego jest posiadanie wykształcenia minimum średniego.

Mamy już pewne rozeznanie na temat tego czym księgowy w istocie jest. Ale na pewno nie raz słyszeliście o stanowisku głównego księgowego. W istocie – taka funkcja również występuje. Jest to bardzo ważna osoba w przedsiębiorstwie będąca niejako zwierzchnikiem pozostałych księgowych. Jej rola to prowadzenie rachunkowości w firmie. Obecnie stanowisko to jest zastępowane przez inne. Chodzi tutaj o kontrolera, który zajmuje się finansami danej firmy.

Istnieje jeszcze jeden rodzaj księgowego – księgowy dyplomowany. Jest to osoba o gruntownej wiedzy i doświadczeniu w tej dziedzinie, aktualizowanej na bieżąco oraz zna polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości. O tytuł ten może się ubiegać osoba, która widnieje w rejestrze biegłych rewidentów. Rejestr ten prowadzony jest przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów. Również osoba, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych bądź też nauk o zarządzaniu i specjalizuje się w rachunkowości może się ubiegać o taki tytuł. Po złożeniu stosownego wniosku i spełnieniu wszystkich wymogów formalnych przystępujemy do egzaminu właściwego. A po jego zaliczeniu zostaje nam złożenie ślubowania.

Księgowy to nie lekki zawód. Aby go wypełniać trzeba mieć zdolności analityczne, matematyczne, a przede wszystkim być sumiennym i skrupulatnym. Z drugiej strony jeżeli ktoś lubi siedzieć w cyfrach i sprawozdaniach to może być ciekawa posada. Wszystko zależy od predyspozycji.