Twoja kariera w księgowości

0
294

Z czym tak naprawdę kojarzy nam się praca księgowego? Wszyscy wyobrażają sobie nużącą pracę i wpatrywanie się w liczby na których trzeba wykonywać różne operacje arytmetyczne, za którymi kryje się wartość pieniężna. Może praca jest nużąca, ale tak naprawdę księgowy jest jedną z ważniejszych osób w firmie, bo tak naprawdę od niego zależą finanse firmy oraz wypłacanie wynagrodzeń pracownikom. Jednak nie są oni zbyt szanowanymi pracownikami a stanowią filar każdej dobrze prosperującej firmy.
Dzisiejszy księgowy, w przeciwieństwie do swego poprzednika z XIX wieku ma znacznie bardziej skomplikowane zadania, a jego zakres obowiązków jest bardzo szeroki. Trzeba się z tym liczyć, że księgowy będzie bardzo dużo czasu spędzał w pracy, bo tak naprawdę od niego zależy los firmy, ale nikt nie zdaje sobie z tego sprawy prócz przedsiębiorcy.
Musi to byś osoba, która zajmuje się się rachunkowością, po prostu umieć prowadzić ewidencję zdarzeń na podstawie dowodów księgowych oraz prowadzić księgi rachunkowe. To właśnie do zadań księgowego należy także sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych, współpraca z audytorami, kontrolerami, urzędnikami z różnych instytucji państwowych. Zajmuje się także sprawdzaniem rzeczywistego stanu aktywów i pasywów organizacji, przewidywaniem wpływu decyzji zarządu na płynność finansową organizacji, czy wreszcie ustalaniem wyniku finansowego. Ale prócz tego wszystkiego musi dokonywać także transakcji na koncie bankowym organizacji.
Jak można się domyślić, że nie ma specjalistów od wszystkiego. Rozszerzenie zakresu odpowiedzialności księgowych powoduje, że w ramach ich zawodu pojawiła się potrzeba specjalizacji. Jak wiadomo można ich naliczyć trochę, ale różnią się pomiędzy sobą. Przyczyną zawężenia i podziału ich kompetencji i obowiązków była specyfika firm, w których pracowali. Każda z tych firm zajmowała się czymś innym, dlatego zdecydowano się na specyficzny podział.
Zupełnie inaczej wygląda praca w dużej korporacji, prowadzącej ogólnoświatowe transakcje finansowe. Księgowość w gminie czy szkole jest zupełnie inna i rażąco się różni. Te instytucje podlegają specyficznemu nadzorowi ze strony państwowych instytucji. Wraz z pojawieniem się specjalizacji w zawodzie księgowego wiązało się również z coraz bardziej skomplikowanym prawem, któremu podlega każda organizacja.
Księgowi musieli stale się uczyć, aby móc zgłębiać coraz to nowe obszary wiedzy i nadążać za wiecznie zmieniającymi się przepisami. Przepisy zmieniały się dość szybko nie tak jak dziś. Niemożliwym jest już bycie specjalistą od każdej dziedziny księgowości – nawet główni księgowi w firmie muszą się wspomagać wiedzą swoich podwładnych. Nikt nie jest specjalistą od wszystkiego.
Każdy księgowy musi zgłębić przynajmniej podstawową wiedzę ze wszystkich dziedzin wchodzących w obszar zainteresowania księgowości. Jednak nie musi z tych dziedzin wiedzieć wszystkiego, bo to byłoby w tym przypadku nierealne.
Na tych stanowiskach, zarobki są już bardzo wysokie. Główny księgowy, biorący odpowiedzialność za całą księgowość firmy w większych miastach może liczyć na zarobki rzędu 5000 – 15000 złotych netto.
Jak widać bycie księgowym popłaca, ale zanim dojdziemy do takiego stanowiska przed nami naprawdę dużo roboty.