Podniesienie wiarygodności kredytowej

0
416

Promocja_Doradztwo_Kredytowe_Suwałki_1Historia kredytowa to coś czym straszy się wszystkich klientów banków ubiegających się o kredyt. Zdolność kredytowa to pojęcie odnoszące się do analiz banku, jakie przeprowadza on aby wyeliminować z grona pożyczkobiorców osoby niewypłacalne lub oszustów. Zwykle odbywa się to na podstawie oceny udokumentowanych dochodów oraz posiadanych zadłużeń i rzetelności jaką klient wykazywał się przy spłacaniu wcześniejszych kredytów. Dla każdego banku liczy się trochę inny zestaw danych – jest to zależne od wewnętrznej polityki instytucji i trudno jednoznacznie jest określić co może wpłynąć na pozytywną lub odmowną decyzję banku w sprawie przyznania kredytu.

Jednak istnieje kilka ogólnych zasad, które praktycznie w każdej placówce mają kluczowe znacznie dla uznania danego pożyczkobiorcy za wiarygodnego. Pierwszym aspektem jest z pewnością stały dochód. Zaświadczenie o posiadaniu zatrudnienia na umowę o pracę – najlepiej na czas nieokreślony – jest dla banku znakiem, iż ma do czynienia z osobą zdolną do spłacania pożyczki. Niestety osoby pracujące na miesięczne umowy zlecenia lub freelancerzy mogą mieć pewne kłopoty z uzyskaniem kredytu. Niektóre banki na szczęście biorą pod uwagę wolne zawody oraz sytuację na rynku pracy i proszą jedynie o wyciąg zawierający udokumentowane przychody z ostatnich trzech miesięcy. Dobrze jest więc przed udaniem się do banku dokładnie zapoznać z listą dokumentów jakich oczekuje konkretna instytucja.

Wszelkie zadłużenia i debety negatywnie wpływają na wiarygodność bankową klienta. Mogą być znakiem, że dana osoba lubi popadać w spirale długów lub niezbyt solidnie podchodzi do spłacania zobowiązań. Posiadając limity odnawialne lub przekroczone debety na kontach warto postarać się o ich uregulowanie przed wizytą w banku. Czyste konto kredytowe to jedna z najlepszych metod zwiększenia swoich szans na uzyskanie pożyczki. Co więcej – posiadanie statusu żyranta w czyjejś pożyczce może również negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową. Bank nie może bowiem wykluczyć, że osoba dla której pożyczkobiorca jest poręczycielem nie przestanie uczciwie spłacać swojego kredytu. Wtedy też żyrant zostanie obciążony dodatkowymi kosztami i może mieć problemy ze zwrotem własnych zobowiązań. W tym wypadku trudno zrobić cokolwiek poza oczekiwaniem na wygaśnięcie poręczonej pożyczki.

Wiarygodność klienta może być też zależna od majątku własnego. Informacja o posiadanych obligacjach, papierach wartościowych czy nieruchomościach mogą służyć za ogromny atut w umowach z bankiem. Zabezpieczenie w postaci majątku może być gwarancją na posiadanie wystarczających środków do terminowej spłaty kredytu nawet w razie nieprzewidzianych problemów lub okoliczności losowych.

Czasami jednak nawet przy względnie klarownej sytuacji finansowej bank nie jest skłonny do udzielenia kredytu na określoną sumę. Nie należy się zniechęcać i udać do innej instytucji. Bardzo często zdarza się, że dwa różne banki zupełnie inaczej traktują tą samą osobę. Polityka któregoś z nich może opierać się na innych wytycznych i ta sama historia kredytowa będzie wystarczająca dla udzielenia pożyczki, mimo że gdzie indziej okazała się bezwartościowa.