Księgowość w małych firmach

0
505

Zawsze księgowość w małych i dużych firmach wyglądała dość podobnie, bez wyznaczenia jakiekolwiek bariery. Teraz kiedy wchodzi nowe prawo mówiące o tym, że księgowość w małych firmach nie będzie sprawiać tyle problemów, tylko będzie prostsza przynosi nadzieje na lepsze jutro.
Nowa nowelizacja ustawy przewiduje wprowadzenie ułatwień dla małych firm. Dzięki temu nie będą one traciły czasu na obliczanie podatku od podatku, bo bo właśnie takie firmy dostaną ułatwienia w prowadzeniu rachunkowości. Owe ułatwienie miałoby objąć małe firmy, które posiadają przychody mniejsze niż 100 tysięcy złotych rocznie.
Zmiany, które zostały wprowadzone to przede wszystkim uniknięcie konieczności wykonywania sprawozdań. Jednak będą mogły sporządzać skrócone sprawozdania finansowe. Składać się one będą tylko z uproszczonego bilansu, rachunku czy też zysków i strat. Małe firmy jednocześnie zostaną zwolnione z prowadzenia sprawozdania z działalności ale pod jednym warunkiem – będą musiały ujawnić informacje dodatkowe.
Zwolnienia obejmą także przygotowywania krótkiego zestawienia zmian w swoim kapitale własnym. Jednak to nie koniec zmian bowiem zniesieniu ulegnie także obowiązek publikacji sprawozdań przez spółdzielnie w Monitorze Spółdzielczym. Jednak te dokumenty powinniśmy złożyć w innym miejscu i to obowiązkowo – do Krajowego Rejestru Sądowego.
Wprowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów można zaliczyć do plusów nowelizacji ustawy. Księgi rachunkowe, które posiadają organizacje pozarządowe tutaj będą bezużyteczne, ponieważ ustawa przewiduje prowadzenia uproszczonej rachunkowości z pominięciem tej metody notowania przychodów. Warto podkreślić, że zatrudnienie w takiej małej firmie nie może przekroczyć 50 osób. Jeśli ta liczba zostanie przekroczona wtedy de facto nie możemy już mówić o małej firmie. Jednak jeśli firma spełnia dwa z trzech warunków dostanie spore ułatwienie jeśli chodzi o rachunkowość.
Według oszacowania rządu z nowych propozycji będzie mogło skorzystać ponad 40 tys. jednostek, co w rezultacie doprowadzi do redukcji kosztów. Oszczędność na takim sprawozdaniu może wynieść nawet w granicach 60 tysięcy złotych. Jest to nie tylko spore ułatwienie, ale także oszczędność pieniędzy, które można wydać chociażby na udoskonalenie funkcjonowania firmy.
Zgodnie z projektowaną regulacją, z uproszczeń przewidzianych dla jednostek małych będą mogły skorzystać także osoby fizyczne oraz spółki, które określa art. 2 ust. 2 ustawy o rachunkowości mogą stosować przepisy tej ustawy. Warunek jest jednak taki, że jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 1 mln 200 tys. euro. Spółki, które osiągają większe przychody niestety w tym przypadku nie mają na co liczyć.
Ta sytuacja po raz kolejny pokazuje, że nowelizacja ustawy nie musi oznaczać, że będą mniejsze korzyści. Czasami prawo idzie na rękę małym firmom, które jeszcze walczą z systemem księgowości, zanim tak naprawdę rozwiną skrzydła. Nie widzę sensu wprowadzania kolejnych sprawozdań chociażby z faktu, że można się w nich pogubić.