Po co rachunek kosztów?

0
694

koszty2Osoby, które zajmują się księgowością lub też planowaniem i realizowaniem budżetu z pewnością zdają sobie sprawę z tego czym jest rachunek kosztów. Jest to bowiem jeden z podstawowych elementów całego systemu rachunkowości. Rachunek kosztów, tak jak sama nazwa wskazuje ma za zadanie przede wszystkim dostarczać wszelkich informacji na temat kosztów. Rachunek kosztów jest oczywiście związany z prowadzeniem działalności gospodarczej. Każda firma, która wytwarza jakieś produkty czy też świadczy jakiekolwiek usługi będzie z pewnością narażona na koszty. Koszty będą właśnie stanowiły przedmiot rachunku kosztów. Jeśli chodzi o firmę, czyli podmiot gospodarczy to zgodnie z prawem jest ona nazywana po prostu podmiotem rachunku kosztów. Rachunek kosztów ma również spełniać funkcję informacyjną, decyzyjną oraz kontrolną. Trzeba wiedzieć, że rachunek kosztów tworzy się także po to, aby móc podejmować decyzje o charakterze finansowym. Dzięki niemu można również ustalić wszelkie koszty, które pomogą w tworzeniu polityki cenowej. Rachunek kosztów pozwala również kontrolować przebieg procesy produkcyjne. Dzięki dobrze sporządzonemu rachunkowi będziemy mogli również obserwować oraz badać wszelkie zmiany strukturalne, które zachodzą w przedsiębiorstwie. Można mieć większą kontrolę nad finansami przedsiębiorstwa. Oprócz tego rachunek kosztów ma za zadanie dostarczać wszelkich informacji odbiorcom, zarówno tym wewnętrznym jak i tym zewnętrznym. Jeśli chodzi o koszty i samo ich pojęcie to trzeba wiedzieć, że zalicza się do nich zarówno zużycie związane z typową działalnością danej firmy jak i zużycie, które będzie związane z jakimiś zdarzeniami losowymi, które w żaden sposób nie były zaplanowane. Wszystko co będzie wiązało się z rozchodami pieniędzy będzie nazywane kosztem. Koszty przede wszystkim dostarczają informacji o firmie. Rachunek kosztów będzie natomiast dostarczał informacji oraz dawał możliwość kontroli. Jeśli zostanie dobrze przygotowany to można przy jego pomocy wskazać w sposób jasny przyczyny oraz miejsca, w których powstają jakieś odchylenia w kosztach. Będzie można także wskazać które jednostki w firmie przynoszą największe koszty i wówczas będzie można zdecydować czy utrzymywanie takiej jednostki jest w ogóle opłacalne. Rachunek kosztów, który opierał się będzie na kosztach poniesionych w wyniku produkcji będzie nazywany rachunkiem kosztów pełnych. Ma on za zadanie uchwycić wszystkie koszty, a także sprecyzować rozliczenia. Jednak tak naprawdę rachunek tego typu nie ma żadnego wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Bardziej przydatny jest z pewnością rachunek kosztów zmiennych. W tym przypadku zwraca się uwagę na koszty i porównuje się je z wielkością produkcji oraz z innymi kosztami stałymi. Nie ma tutaj znaczenia rozmiar wytworzonej produkcji. Rachunek kosztów zmiennych będzie pomagał w kształtowaniu wielkości oraz strukturze kosztów stałych w przedsiębiorstwie. Oczywiście wszystko będzie tutaj zależało od tego, jaki potencjał produkcyjny ma dane przedsiębiorstwo. Jednak dzięki niemu będziemy mogli także podejmować znacznie bardziej trafione decyzje cenowe. Będziemy mogli także określić czy produkcja danego wyrobu jest opłacalna czy też nie.