Uczestnicy i członkowie giełdy

0
1339

d_144056969155dd595bbefb4Niektórzy uważają, że jest po prostu podstawową instytucją rynku finansowego. Giełda to nic innego jak miejsce, w którym zawiera się transakcje kupna i sprzedaży. Oczywiście wszystko dzieje się tutaj na podstawie z góry określonych zasad. Każda osoba ma na giełdzie swoje miejsce oraz swoją rolę do spełnienia. Najczęściej mamy tutaj do czynienia z uczestnikami oraz z członkami giełdy. Osoba, która jest uczestnikiem giełdy będzie miała prawo do uczestnictwa w handlu. Oprócz tego, uczestnikiem giełdy może być również nazywana osoba, która pracuje na giełdzie. Jeśli chodzi o możliwość uczestnictwa w giełdzie to tak naprawdę nie jest to takie proste. Wiele krajów wprowadza swoje przepisy tego dotyczące. Wszystko będzie zależało na przykład od systemu pracy danej giełdy, a także na przykład tego w jaki sposób została ona zorganizowana. Uczestników giełdy można tak naprawdę podzielić na cztery grupy. Pierwszą grupą są pośrednicy. Takie osoby częściej są jednak nazywane po prostu maklerami. Maklerzy są uważani za najważniejszą grupę uczestników giełdy. Maklerem nie może zostać przypadkowa osoba. Może nim zostać tylko i wyłącznie osoba, która zdobędzie odpowiednie kwalifikacje. Drugą grupą uczestników są samodzielni uczestnicy giełdy. Te osoby są dopuszczane do obrotu giełdowego. Posiadają one prawo do zawierania wszelkich transakcji. Co ważne, mogą oni to robić na swój własny rachunek oraz we własnym imieniu. Nie muszą ich reprezentować maklerzy czy też inne osoby. Zazwyczaj takimi samodzielnymi uczestnikami giełdy są zarządcy firm, którzy prowadzą jakieś interesy właśnie na rynku finansowym. Samodzielnymi uczestnikami giełdy można nazwać również komisantów, czyli osoby, które prowadzą transakcje na giełdzie na rachunek swoich zleceniodawców. Trzecia grupa uczestników giełdy to urzędnicy. Ich czas na giełdzie jest ograniczony. Urzędnikami na giełdzie mogą zostać tylko i wyłącznie kompetentni pracownicy firm maklerskich oraz banków. Ostatnimi uczestnikami giełdy mogą być goście. Te osoby przebywają na giełdzie, jednak tak naprawdę nie mogą one zawierać żadnych transakcji. Do gości można zaliczyć prasę, pracowników giełdy czy też inne osoby, które mają czasowe pozwolenie na to, by przebywać na terenie giełdy. Jednak nie mogą one zawierać transakcji. Oprócz uczestników są również członkowie giełdy. Są to jednostki, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność na giełdzie. Członkami giełdy mogą być firmy inwestycyjne lub też inne jednostki. Jednak warunkiem jest tutaj to, aby jednostka ta była uczestnikiem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Oprócz tego uczestnikiem giełdy może być również jednostka, która prowadzi działalność maklerską. Jednak musi spełnić warunki. Przede wszystkim musi dać rękojmię oraz posiadać odpowiednie środki finansowe, które będą zapewniały bezpieczny obrót papierami wartościowymi na giełdzie. Oprócz tego podmiot maklerski musi także być osobą prawną, a także rozliczać się z wszystkich transakcji, które zawierane były przez niego na giełdzie.