Biuro rachunkowe – jak założyć

0
695

Biuro rachunkowe może być znakomitym sposobem na biznes. Ciągle przybywa osób, które decydują się na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Działalność gospodarcza wiąże się z prowadzeniem księgowości. Wiele osób nie zna się na tym i nie zamierza samodzielnie zajmować się tymi rzeczami. Jeśli firmy nie stać na zatrudnienie własnego księgowego, to pomocą służą biura rachunkowe lub księgowość internetowa. Jednak w tym drugim przypadku warto choć trochę poznać przepisy, które dotyczą prowadzenia księgowości.

Jak więc widać, biuro rachunkowe klientów na pewno będzie miało. Konkurencja na rynku jest wprawdzie bardzo duża, ale jeśli uda nam się przekonać klientów, że jesteśmy dobrym, wiarygodnym i solidnym biurem, to klientów nie zabraknie.

Kto może założyć biuro rachunkowe
Od 10 sierpnia 2014 r. działalność taką może założyć praktycznie każdy obywatel, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest niekarany w zakresie przepisów dotyczących finansów i rachunkowości oraz ma wykupione ubezpieczenie OC. Do tej daty, żeby świadczyć usługi w zakresie księgowości, należało mieć specjalny certyfikat księgowego, który wydawało Ministerstwo Finansów po spełnieniu określonych wymogów.

Jednak aby otworzyć własne biuro rachunkowe należy mieć wiedzę z tego zakresu lub zatrudnić pracowników, którzy takową będą mieć. Zakładanie biura rachunkowego bez dostatecznej wiedzy i bez dostatecznego doświadczenia raczej mija się z celem. Bardzo szybko potencjalni klienci dowiedzą się o niekompetencji takich osób, a nikt nie powierzy prowadzenia tak ważnych dokumentów osobom, które nie mają stosownych umiejętności.

Otwierane biura
Prowadzenie biura rachunkowego to także działalność gospodarcza, a więc musimy ją zarejestrować. Obecnie wystarczy udać się do właściwego urzędu gminy lub miasta. Tam zgłaszamy, że otwieramy działalność gospodarczą. Wiąże się to z podaniem podstawowych danych osobowych oraz zakresu działalności. Jeśli posiadamy certyfikowany podpis elektroniczny, to możemy samodzielnie zarejestrować naszą działalność w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Konieczne jest też uzyskanie numeru REGON oraz zgłoszenie firmy do ZUS-u i urzędu skarbowego. Obligatoryjnym wymogiem dla każdego, kto chce prowadzić biuro rachunkowe jest wykupienie ubezpieczenia OC na kwotę 10 tys. euro.

Jakie usługi oferuje biuro rachunkowe
Biuro rachunkowe oferuje sporo usług, które są niezbędne przedsiębiorcom dla prawidłowego i zgodnego z prawem prowadzenia biznesu. Podstawową usługą jest prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dostarczonych dowodów księgowych. Ale księgowi, którzy pracują w biurze robią też okresowe sprawdzanie rzeczowego stanu aktywów i pasywów oraz przeprowadzają ich wycenę. Biuro sporządza sprawozdania finansowe, gromadzi dowody księgowe i pozostałą niezbędną dokumentację. Najczęściej oferują też usługi w zakresie sporządzania deklaracji podatkowe oraz udzielają porad w zakresie podatków i rachunkowości.