Czy prowadzić pełną rachunkowość?

0
249

Rozpoczynając działalność gospodarczą wiemy, że będziemy musieli prowadzić księgowość. Jeśli będzie to niewielka firma, generująca niewielkie przychody i koszty, to spokojnie wystarczy prowadzenie działalności na zasadach ogólnych i księgi przychodów i rozchodów. Jednak, gdy firma zacznie się rozrastać, to warto się zastanowić, czy nie rozpocząć prowadzenia pełnej księgowości, mimo, że przepisy tego jeszcze nie nakazują.

Do czego przydaje się pełna rachunkowość
Dlaczego warto podjąć taką decyzję? Przede wszystkim prowadząc księgi rachunkowe i sporządzając bilanse, możemy uzyskać wiele cennych informacji, które można wykorzystać do zoptymalizowania prowadzonego biznesu. A to przełoży się na większe zyski w krótszym czasie.

Rachunkowość to przede wszystkim sprawniejsze zarządzanie zasobami. Dokładnie wiadomo, ile produktów czy materiałów znajduje się w firmie, więc decyzje o zamówieniach można podejmować we właściwym czasie. Doskonale też widać, kiedy powinny spłynąć środki z dokonanych transakcji i ile ich będzie.

Wymienione zalety, to nie jedyne, jakie może dać pełna księgowość. Dzięki niej zdobywamy bardziej ogólne informacje, które pozwalają na najbardziej właściwe prowadzenie firmy. Uzyskiwane w trakcie prowadzenia rachunkowości liczby, mogą przyczynić się do zapobieżenia niewłaściwym decyzjom, dają też możliwość oszacowania przyszłych zysków. Równie ważne jest, że wyraźnie widać, jak wygląda aktualna produkcja i sprzedaż gotowego produktu lub usługi. Można też zobaczyć, jakie inwestycje są opłacalne, a których nie warto robić. Taka szeroka wiedza pozwala na szybką reakcję na zmiany rynkowej koniunktury i przewidzenie przyszłych zysków czy strat.

Ale rzetelnie prowadzona rachunkowość daje możliwość oceny nie tylko własnej firmy. Można także przeanalizować kondycję swoich kontrahentów. Jeśli zadłużenie spłacane jest regularnie, to prawdopodobnie partner biznesowy jest w niezłej kondycji. Natomiast, gdy okazuje się, że spłaty są coraz bardziej opóźnione, można szybko podjąć kroki zaradcze, które pozwolą na odzyskanie długu i zapobieżenie powstaniu następnego.

Wymienione dane, które uzyskujemy podczas prowadzenia rachunkowości są bardzo istotna, szczególnie w przypadku większych firm. Jednak nawet te nieco mniejsze powinny się zastanowić, czy nie warto, tak dla siebie, prowadzić pełnej rachunkowości. Obraz firmy, jest o wiele pełniejszy, niż ten, który mamy, prowadząc tylko księgę przychodów i rozchodów.

Od kiedy pełna rachunkowość?
Przepisy prawa bardzo szczegółowo wymieniają, kto i kiedy powinien prowadzić pełną rachunkowość. Jest cały katalog podmiotów, które obligatoryjne muszą prowadzić rachunkowość pełną od początku istnienia firmy. Także te, które przekroczyły próg przychodów wynoszący 1,2 mln euro, muszą rozpocząć prowadzenie takiej pełnej ewidencji.

Natomiast firmy, które mają mniejsze przychody, mogą się zastanowić nad taką opcją. Jeśli rozpoczną prowadzenie pełnej rachunkowości, to w przypadku przekroczenia progu, nie będzie żadnych problemów z nowymi wymogami księgowymi. Ale to tylko jedna z wielu korzyści.